Her kan downloades en folder fra "Der grå Busser" om vores tur TRYK HER FOR FOLDER

 

Tre dages tur til Nordtyskland/Hamborg

I samarbejde med "de graa busser" arrangerer vi en tre-dages tur til blandt andet Ejder- kanalen, Kieler-kanalen, L.ibeck og Hamborg. Med midler fra donationen fra Terkol-Fonden kan det lade sig gøre for en egenbetaling på kun 1.500 kroner for medlemmer. På denne og de næste sider kan du læse hele programmet for turen. I Logbog #1 januar 2019 er hele turen vist på midtersiderne, der kan tages ud som program.

Hamborg med besøg ved Kielerkanalen og Hansemuseet i L.ibeck

Selv ikke de ellers meget tilbageholdende hanseater kan skjule stoltheden over "deres" by. Al- le, der engang har besøgt byen, er begejstrede for dens flair og maritime charme. Ved Elben, Alsteren, i HafenCity, Speicherstadt, Fischmarkt eller Reeperbahn - kan man hver dag opdage, opleve og beundre noget nyt.

 

Hamborg har 1,8 millioner indbyggere, er Tysklands næststørste by og giver sine gæster et enestående tilbud, den fineste kunst og kultur, nogle af de største verdenssuccesser inden for musicals, krævende og underholdende teater, gode muligheder for at handle, et boblende nat- teliv og utallige historiske seværdigheder, som byens 1200 år gamle historie har efterladt.

TID OG MØDESTED NEDENFOR. GRATIS PARKERING PÅ VIBY TORV

 1. dag - 8. april

Afgang fra Viby Torv kl. 06.30. Vi kører ned gennem Jylland til Slesvig-Holsten, vores første stop er Sehestedt ved Kielerkanalen, lidt øst for Rendsborg. Her bliver vi færget over kanalen og har herefter ca. to km til Kluvensiek-slusen. Kluvensiek-slusen er en af de i alt seks sluser på Ejderkanalen. Siden vikingetiden har man gjort sig tanker om en vandvej, der skulle forbin- de Østersøen med Nordsøen tværs over den smalle del af Jylland. Derved ville man undgå den farlige tur nord om Jylland og ville kunne spare ca. 900 km. Tanken herom blev ikke realiseret før sidst i 1700-tallet. Efter vi har studeret de mange fine informationstavler ved Kluvensiek- slusen går turen videre til Klein Konigsforde-slusen. Her kan vi nyde det bedst bevarede sluse- miljø med bl.a. en klapbro i hollandsk stil. Fra Klein Koningsforde kører vi igen få kilometer til Kiel Holtenau, som til gengæld er et stort spring i tid, fra 1700-tallets teglstenssluse fra til en af nutidens travleste vandveje. Fra en udsigtsplatform ved en af Kielerkanalens store sluser kan vi følge trafikken på en af de travleste vandveje i verden fra første parket. Her kan vi, ud- over at følge den aktuelle trafik, også studere en mængde materiale om kanalens historie og drift. Fra Kiel kører vi til L.ibeck, hvor vi besøger det nye Hansemuseum. Hansemuseet åbne- de i maj 2015 og har dels til huse i et middelalderkloster og dels i helt nye bygninger. I alt ca. 7000 kvadratmeter museum, der med de nyeste interaktive medier, formidler Hanseforbundets historie fra dets opståen i 1100-tallet til dets opløsning sidst i 1600-tallet. Vi kører fra L.ibeck til Hamborg, hvor vi bliver indkvarteret på et centralt beliggende hotel – tæt på hovedbanegår- den.

 2. dag - 9. april

Vi starter dagen med at besøge Elbphilharmonien i HafenCity, hvor der i en højde af 37 meter befinder sig en nyåbnet udkigsplatform med udsigt over Hamborgs skyline. Efter det imponeren- de kig ud over Hamborg tager vi til Det Internationale Maritime Museum, som er et privat muse- um i Hafen City. Museet er opbygget omkring Peter Tamms samling af modelskibe, byggeteg- ninger, uniformer og maritim kunst omfattende over 40.000 effekter og mere end en million fo- tos. Museet åbnede i 2008 og har til huse i et tidligere pakhus. Pakhuset "Kaispeicher B" er Hamborgs ældste bevarede pakhus og er bygget i 1878-79. Huset er bygget af mursten omkring en trækonstruktion med stålsøjler i nygotisk stil. Museet udstiller mere end 36.000 genstande på

12.000 kvadratmeter fordelt på 10 etager. Efter besøget her, som nok tager noget tid, er der tid til at gå på opdagelse i Hamborg.
 

 3. dag - 10. april

Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører til Hamborg Havnemuseum, som befinder sig midt i den tidligere frihavn i et fredet område på en kajtunge, hvis struktur går mere end 100 år tilbage og i sin tid bød på optimal godsomsætning mellem skib og landtrafik. Selve museet har til huse i pakhus 50A og den tilliggende kajstrækning. I hallen vises eksempler og effekter fra de sidste 100 års godshåndtering, skibsfart, skibsbygning og havnebyggeri. På kajen er der ek- sempler på forskellige havnekraner samt materiel fra den tidligere havnebane. Ved kajen er der adgang til flere spændende fartøjer. Vi bruger et par timer her og kører så til Schulau med den berømte Wilkomm-Hoft. Her får vi dagens ret i restauranten. Så er det tid til at sætte kursen hjemover og med et stop ved grænsen forventer vi at være i Aarhus ca. kl. 20.00.

Tilmelding senest d. 29. januar 2019 til (dog efter "først til mølle"-princippet) www.aarhussoehistoriske.dk

eller tlf. 21 69 95 56. Bemærk nummeret kan kun bruges vedr. tilmelding - IKKE MobilePay.

 

Rejsefakta:

Med fondsstøtte fra Terkol-Rederierne er prisen for Aarhus Søhistoriske Selskabs medlem- mer 1.500 kroner. For ikke-medlemmer/andre: 2.879 kr. Tillæg for enkeltværelse: 750 kr.

 

Prisen inkluderer

Buskørsel, buskaffe og rundstykke samt madpakke 1. dag, entre Hansemuseum L.ibeck, to ho- telovernatninger i DV, 2 x morgenmad, entre Maritime Museum, entre Hafenmuseum Hamburg, dagens ret dag 3 samt chauffør fungerende som rejseleder. Evt. øvrige entreer er ikke inkl.

 

Valuta: €

 

Hotel Ibis Alster I D- 20099 Hamborg Telefon +49 4024 8290

Dette moderne byhotel i Hamborg ligger direkte ved Alster-søens bred, en kort gåtur fra Ham- borgs hovedbanegård. Rummelige, lyse værelser med lækre badeværelser.

Antal værelser                165

Etager                    5

Elevator                   Ja

Centrum                  500 meter Busparkering                     Ja

 

Rejseforsikring:

På grund af ny lovgivning for salg af forsikringer, er det ikke længere muligt at købe års- og af- bestillings forsikring via de graa busser. Vi henviser til eget forsikringsselskab eller Gouda på telefonnr. 88 20 88 20.

 

Vi forbeholder os ret til at aflyse turen ved for få tilmeldinger. Følg med på www.aarhussoehistoriske.dk

 

 Supplerende information om Havnemuseum Hamburg:

 

Havnemuseum Hamburg befinder sig midt i den tidligere frihavn i det sidste og fredede områ- de på en kajtunge, hvis struktur går mere end 100 år tilbage, og i sin tid bød på optimal gods- omsætning mellem skib og landtrafik. Her over Bremerkai foregik vareudvekslingen med Syd- amerika indtil container omsætningen tog over.

Selve museet har til huse i den sydlige del af pakhus 50A og den tilliggende kajstrækning. Pakhuset er bygget mellem 1908 og 1912 og var sammen med et par lignende pakhuse den- gang de største og mest moderne i Hamburg. Konstruktionen er af træ med et forhøjet "midtskib" med ovenlys. Bygningen er 270 meter lang og 48 meter dyb.

I hallen vises eksempler og effekter fra de sidste 100 års godshåndtering, skibsfart, skibsbyg- ning og havnebyggeri. På kajen er der eksempler på forskellige havnekraner samt materiel fra den tidligere havnebane.

Ved kajen er der adgang til flere spændende fartøjer. Her skal blot nævnes nogle få.

 

Dampflydekran Saatsee bygget 1917 – 1920 af Schiffs - und Maschinenbau AG Manheim. Dampsandsuger Sauger IV bygget 1909 af L.ibecker Maschinenbau.

m/s Bleichen bygget 1958. I 2007 reddet fra ophugning og restaureres og vedligeholdes i dag af en gruppe frivillige i samarbejde med et projekt " Ung i arbejde "

Herudover flere mindre fartøjer bl.a. to bugserbåde.

 

 Supplerende information om Ejderkanalen:

 

Siden vikingetiden har man gjort sig tanker om en vandvej, der forbandt Østersøen med Nord- søen tværs over den smalle del af Jylland. Derved undgik man den farlige tur nord om Jylland og sparede ca. 900 km. Tanken herom blev ikke realiseret før sidst 1700 tallet. I 1773 var de geopolitiske forudsætninger tilstede for et kongeligt dekret ved Christian VII.

 

Efter at flere alternative linjeføringer er undersøgt besluttes en forbindelse fra Kiel Fjord til Ejde- ren. Efter de nødvendige landopmålinger begyndte byggearbejderne i 1776 med regulering og uddybning af Ejderen mellem Frederiksstadt og Rendsborg. I alt kunne Ejderen udnyttes i en længde på 130 km. De gravede dele af anlægget havde en længde på 34 km og påbegyndtes i juli 1777 i nærheden af Holtenå ved Kiel fjord. Den samlede længde blev 173 km. I efteråret 1784 afsluttedes byggearbejderne, og i 1785 åbnedes kanalen for international skibsfart. Kana- len blev den mest trafikerede i Europa. I sin driftstid fra 1785 til 1896 gennem sejles kanalen af ca. 300.000 skibe. I 1785 var antallet 438, i 1805 – 3407 og i 1872 – hele 5222 gennemsejlin- ger.

Kanalen havde i alt seks sluser. I rækkefølge fra starten ved Kiel fjord – Holtenau, Knoop, Rat- mannsdorf, Klein Koniigsforde, Kluvensiek og Rendsborg sluse. Slusekamrene var 35 x 7,8 me- ter, og havde en løftehøjde på mellem 2 og 2,5 meter.

Slusekamrenes størrelse førte til udvikling af særlige skibstyper " Ejderkanal-maks" ligesom vi kender det med Gotakanalen og Panamakanalen. Kanalen kunne således besejles af skibe med en længde på optil 28,7 meter og en dybgang på 2,7 meter, svarende til en lastevne på 230 tons. Langs kanalen etableredes trækstier, men fra Rendsborg og vestpå kunne der lejlighedsvis sejles for sejl. Efter vi har studeret de mange fine informationstavler ved Kluvensiek slusen går turen videre til Klein Konigsforde sluse. Her kan vi nyde det bedst bevarede sluse miljø med bl.a. en hollandsk type vippebro. Bemærk det kan måske blive nødvendigt at gå de sidste 100 til 150 meter frem til slusen!

 

 Supplerende information om Hansemuseum L.ibeck:

 

Hvert år afholdtes hansedage, hvor købmænd fra de forskellige hansebyer mødtes og planlagde strategier. Som den stærke og udfarende kraft, var L.ibeck vært for de fleste af hansedagene. Hansestædernes dominans bragte naturligvis forbundet i konflikt med andre magter.

De danske konger Valdemar Atterdag, Kong Hans og Christian d. II var ofte i konflikt med for- bundet. En af de mere spændende skriftlige kilder, der beskriver den danske flådes skibe under Kong Hans, var netop hansforbundets spioner.

L.ibeck, der bl.a. sad på handlen med det livsnødvendige salt, trak i reglen det længste strå, og med finansielle midler opnåede hansestæderne mere end de danske konger opnåede militært. Eksempelvis købte Hansestæderne fæstningen Hammershus på Bornholm som støttepunkt mod bl.a. pirateri og kapervæsen. Til fremme af handlen anlagdes kontorer i flere byer bl.a. i Bergen, Visby, Stokholm, Novgerod og London.

På Hansemuseet følger man bl.a. et "hansedage-møde", livet ved kontorerne i Bergen, Novge- rod og i London. Som noget særligt ved museet kan man ved hjælp af interaktive medier få ind- blik i forbundets indflydelse og betydning for netop den besøgendes hjemby eller land.

TILMELDING OG BETALING
SENEST 29. JANUAR 2019

(efter "først til mølle" princippet)

Vælg een eller flere af tilmeldingerne nedenfor

Medlemmer vælger tilmelding nedenfor til medlemspris
Ikke-medlemmer og ledsagere tilmeldes som nye medlemmer, men betaligen er KUN for turen og ikke et medlemsskab.
Allernederst kan ses lister over tilmeldte henholdsvis medlemmer og ikke-medllemmer/ ledsagere
Liste med enkeltværelse vises ikke

 
eller tlf. 21 69 95 56. Bemærk nummeret kan kun bruges vedr. tilmelding - IKKE MobilePay.
 

Rejsefakta:

Med fondsstøtte fra Terkol-Rederierne er prisen for Aarhus Søhistoriske Selskabs medlem- mer 1.500 kroner. For ikke-medlemmer/andre: 2.879 kr. Tillæg for enkeltværelse: 750 kr.
 

Prisen inkluderer

Buskørsel, buskaffe og rundstykke samt madpakke 1. dag, entre Hansemuseum L.ibeck, to ho- telovernatninger i DV, 2 x morgenmad, entre Maritime Museum, entre Hafenmuseum Hamburg, dagens ret dag 3 samt chauffør fungerende som rejseleder. Evt. øvrige entreer er ikke inkl.
 
Valuta: €
 

Hotel Ibis Alster I D- 20099 Hamborg Telefon +49 4024 8290

Dette moderne byhotel i Hamborg ligger direkte ved Alster-søens bred, en kort gåtur fra Ham- borgs hovedbanegård. Rummelige, lyse værelser med lækre badeværelser.

Antal værelser                165

Etager                    5
Elevator                   Ja
Centrum                  500 meter Busparkering                     Ja
 

Rejseforsikring:

På grund af ny lovgivning for salg af forsikringer, er det ikke længere muligt at købe års- og af- bestillings forsikring via de graa busser. Vi henviser til eget forsikringsselskab eller Gouda på telefonnr. 88 20 88 20.
 

Vi forbeholder os ret til at aflyse turen ved for få tilmeldinger. Følg med på www.aarhussoehistoriske.dk

 
Medlemmer deltagere
For at se din tilmelding skal siden opdateres ved at trykke F5 eller slukke og tænde siden
Ikke-medlemmer og deltagere
Aarhus Soehistoriske Selskab | Forteledet 25 1. tv. | 8240 Risskov | Tlf.: +45 21699556 | aarhussoe@gmail.com