GENERALFORSAMLING 2017

Aarhus Søhistoriske Selskabs ordinære generalforsamling

Tid: Torsdag den 23. november 2017 Sted: Havnehuset (Aarhus Havn), Vandvejen 7, Aarhus C

Aftenens program:

Kl. 18.00: Havnens Cafeteria leverer en sildemad, efterfulgt af skipperlabskovs (buffet). Dertil 1 øl eller vand samt 1 snaps. Derefter er der kaffe.

Prisen er 195 kroner.

Bindende tilmelding og betaling til spisningen:

senest 15. november på www. aarhussoehistoriske.dk eller til Jørgen Bargisen: mail: joergen@bargisen.dk - telefon. 21 69 95 56

Der er plads til max. 60 deltagere til spisningen, så: Først til mølle...

Tilmelding til spisningen er bindende - dvs., at såfremt man udebliver uden gyldig grund, forpligter man sig til at betale for mad og drikkevarer.

GENERALFORSAMING

Efter spisningen ca. kl. 1930: Generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene:

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. På valg er: Klaus Rosholm, Svend Ove Bøhm, Niels Kristian Tarp, Ole Kusk og Ole Ryolf samt Steen Mikkelsen (revisor)

Fastsættelse af kontingent (Budget)

Indkomne forslag

Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Ole Sonne fortælle om ”Sygdomme hos søfarende i historisk perspektiv”. Skibe har altid været farlige arbejdspladser. Forlis, overisning, ulykker om bord. Hertil kom un-derlødig kost, hvis den da ikke decideret var fordærvet. Infektioner i form af tropesygdomme og kønssygdomme var også almindelige. Til slut omtales den nuværende uddannelse, redningstjeneste og RadioMedical i Esbjerg.

Tilmelding til spisning før Generalforsamlingen
Tilmelding inden den 15. november er bindende.
Absolut sidste frist fredag den 17. kl 10:00

Prisen er 195,- kr og kan betales med Dankort eller Mobilpay efter login nedenfor. Det er netop blevet muligt at tilmelde og betale uden adgangskode.
Er det for svært med online tilmelding og betaling, så skriv til joergen@bargisen.dk eller SMS/ring til 21699556.(Ikke til Mobilpay)
Tilmeld ved at trykke på "17Spisning" nedenfor og tryk <Tilmeld> nederst
Mobilpay må kun bruges efter login nedenfor.

Nederst ses alle tilmeldte. Kontrollér om du er med på listen. Tryk evt. F5 først
for at opdatere siden efter tilmeldingen.

 

Deltagere i spisning
Aarhus Soehistoriske Selskab | Forteledet 25 1. tv. | 8240 Risskov | Tlf.: +45 21699556 | aarhussoe@gmail.com