TILMELDING NEDERST PÅ SIDEN

Aarhus Søhistoriske Selskabs ordinære generalforsamling
Tid: Torsdag den 11. november 2021
Sted: KlosterCaféen, Klostergade 37, Aarhus C
Aftenens program:
Kl. 1800 serveres en sildemad, efterfulgt af skipperlabskovs. Dertil én øl eller vand samt én
snaps. Prisen for mad inkl. en øl/vand og en snaps samt kaffe og hjemmebagte småkager:
Kr. 190,00. Derudover kan øl og vand købes på stedet for hhv. 30 og 25 kroner.
Bindende tilmelding og betaling til spisningen:
fra 15. oktober og senest 30. oktober på www.aarhussoehistoriske.dk
Alternativt betales ved ankomst, men tilmelding er nødvendig alligevel.
Der er plads til 60 deltagere til spisning, så ”Først til mølle...”

Tilmelding til spisning er bindende, dvs. at såfremt man udebliver uden gyldig grund, forplig-
ter man sig til at betale for mad og drikkevarer.


Efter spisningen, cirka klokken 1930, generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent / budget
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen har Karl Nøhr lovet at causere om ”The Best of Sail”. 
TRYK PÅ KNAPPEN TILMELD HERUNDER OG BRUG NEMMEST MOBILNR. TIL LOGIN. (E-MAIL KAN OGSÅ  BRUGES)
Se herunder hvem der allerede er tilmeldt:
Aarhus Soehistoriske Selskab | Forteledet 25 1. tv. | 8240 Risskov | Tlf.: +45 21699556 | aarhussoe@gmail.com