SE TILMELDING TIL SPISNING NEDERST
Aarhus Søhistoriske Selskabs ordinære generalforsamling

Tid: Torsdag den 17. november 2022 klokken 18
Sted: KlosterCaféen, Klostergade 37, Aarhus C
Aftenens program:
Klokken 18 serveres en sildemad, efterfulgt af skipperlabskovs. Dertil én øl eller vand samt én
snaps. Prisen for mad inkl. en øl eller vand og en snaps samt kaffe og hjemmebagte småkager
er - efter Selskabets tilskud - kr. 200,00. Derudover kan øl og vand købes på stedet for 30 kr.

Bindende tilmelding og betaling til spisningen:
Senest den 7. november på www.aarhussoehistoriske.dk

Alternativt betales ved ankomst, men tilmelding er nødvendig alligevel.
Der er plads til 60 deltagere til spisning - så ”Først til mølle....”
Tilmelding til spisning er bindende, dvs. at såfremt man udebliver uden gyldig grund, forpligter
man sig til at betale for mad og drikkevarer.

Efter spisningen, cirka klokken 1930, generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene:
    DAGSORDEN
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent / budget
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil Klaus Rosholm fortælle om Aarhus Flydedok fra etablering til
konkurs.


Klaus har arbejdet det halve af sit liv på Aarhus Flydedok –
først som lærling og skibsbygger og siden som skibsingeniør.
Tilmeld til spisning
Tilmeldte deltagere
Aarhus Soehistoriske Selskab | Forteledet 25 1. tv. | 8240 Risskov | Tlf.: +45 21699556 | aarhussoe@gmail.com