Aarhus Søhistoriske Selskabs formål er at fremme kendskabet til søfartens og søhandelens historiske betydning i almindelighed og skibsfarten på Aarhus Havn i særdeleshed:

Afholder møder og foredragsaftener
 
 • Arrangerer studieture, udflugter og sejladser
   
 • Bevarer Maritime Minder
   
 • Indsamler beretninger, arkivalier, maritime effekter og økonomiske midler
   
 • Nedsætter organisationskomitéer til løsning af særlige opgaver
   
 • Støtter – gerne i samarbejde med andre – oprettelse af et søfartsmuseum
   
 • Støtter søhistorisk forskning m.m.
   
 • Udarbejder artikler og kronikker
   
 • Udsender årsberetninger
Aarhus Soehistoriske Selskab | Forteledet 25 1. tv. | 8240 Risskov | Tlf.: +45 21699556 | aarhussoe@gmail.com