Selskabets formål er at fremme kendskabet til søfartens og søhandlens historiske betydning i almindelighed og skibsfarten på Aarhus Havn i særdeleshed
Det store renoveringsarbejde er gennemført og B/B Jakob har sejltilladelse til 36 personer. Mandskabet er alle medlemmer af Selskabet og arbejder stadig som frivillig arbejdskraft.
Medlemmer af Selskabet driver Museet, der nu findes på Pier 3, Hveensgade, Aarhus Havn. Åbent hver tirsdag fra 13 - 16.  Gratis adgang for medlemmerne

Bliv medlem og kom med ud at sejle med den historiske bugserbåd "JAKOB"
Flere gange om året arrangeres udflugter til maritime seværdigheder
Aarhus Søfarts Museum er igen åbent for publikum tirsdage fra 13 - 16
 
med Coronaforholdsregler.
Se 
http://www.aarhussoefartsmuseum.dk/

Aarhus Søhistoriske Selskab

 Stiftet 1998

Selskabets formål er at fremme kendskabet til søfartens og søhandelens betydning alminde-lighed og skibsfarten på Aarhus Havn i særdeleshed.

Medlemsaktiviteter:

· Udgiver medlemsbladet Logbogen.
· Vedligeholder www.aarhussoehistoriske.dk

Arrangerer:

· Studieture
· Medlemsmøder med film og foredrag m.m.
· Generalforsamling m festligt samvær
Er besætning og Venneselskab for:
· Bugserbåden Jakob (Fonden Jakob)
· Aarhus Søfarts Museum

Er du interesseret i Aarhus Søhistoriske Selskabs aktiviteter og har du lyst til at støtte renoveringen af bugserbåden Jakob og Aarhus Søfarts Museum kan du gøre det aktivt ved at melde dig ind i
Aarhus Søhistoriske Selskab

B/B Jakob

JAKOB blev bygget i 1943 på Levingstone Shipbuilding Co, Orange, Texas, som US ARMY ST.252.
ST. står for Small Tugs, og omfatter skibe med en længde på 50-86 feet.

Skibet deltog angiveligt i invasionen af Normandiet i juni 1944, og blev anvendt til materieltransport over den Engelske Kanal indtil krigens afslutning. I modsætning til en lille snes af hendes søsterskibe slap hun helskindet igennem Anden Verdenskrig.

I 1952 blev den købt til Aarhus Havn, der efter ombygning anvendte den til havneslæbebåd i en årrække.
Efter tilværelse i forskellige rederier, sidst som bugserbåd i Dansk Bjærgning og Bugsering A/S, Aarhus blev den solgt til Aarhus Søhistoriske Selskab i 2004 for 1 krone med det formål af bevare skibet som sejlende eksempel på en havneslæbebåd.
I 2005 stiftedes Fonden-Jakob som en selvejende fond, der renoverer og driver Jakob.
Efter mange frivillige timer af medlemmer af Søhistorisk Selskab og tilskud fra flere fonde, samt indtjente penge ved havnerundfarter er Jakob i 2016 erklæret bevaringsværdig og har sejltilladelse til 36 passagerer.


Se mere på ​http://www.fonden-jakob.dk/

Aarhus Søfarts Museum

Museet er nu klar til at vise nogle af herlighederne frem. Torsdag den 1. september 2016 havde vi valgt at åbne containerdørene for publikum i en Grand Opening, og fremover vil der være åbent for publikum hver tirsdag eftermiddag.

Aarhus Søfarts Museum blev officielt indviet den 3. juni 2009, men havde på det tidspunkt fungeret i næsten to år. Havnedirektør Bjarne Mathiesen foretog den officielle indvielse, overværet af blandt andre rådmand Laura Hay, tidligere borgmester Thorkild Simonsen og tidligere havnedirektør Kaj Schmidt.
På det tidspunkt havde museet til huse i den tidligere gatebygning på nordhavnen i Aarhus, på mellemkajen mellem pier 3 og pier 4.

I oktober 2013 blev dette lejemål imidlertid opsagt, hvilket medførte, at museet i øjeblikket står uden lokaler og derfor - desværre - ikke kan modtage gæster. De fleste effekter opbevares i containere på en plads ved Hveensgade (mellem Shippinghuset og Pakhus 77) i nordhavnen i Aarhus. Siden har frivillige kræfter arbejdet ihærdigt på at skabe udstillinger, hvilket nu er lykkedes. Udstillingerne er fra september 2016 tilgængelige for publikum.

Mange kræfter arbejder på at finde lokaler, hvor huslejen ligger indenfor museets formåen, ligesom der forhandles til flere sider om sponsorater mv., som kan financiere et nyt lejemål.

Se mere på

 http://www.aarhussoefartsmuseum.dk

Se eller ændre dine data

Ved at logge ind på "Medlemslogin" kan du se og/eller ændre dine data. Det er nemmest at bruge mobiltelefon nr.

Første gang trykker du på "Glemt adgangskode". Det giver en ny side, hvor du taster dit mobilnummer.

Omgående tilsendes en SMS med en adgangskode, og du gar tilbage til medlemslogin.

Den kode bruges med mobilnr. som brugernavn. Efter login kan du se dine data og ændre til din egen adgangskode.
Der kan også bruges e-mail i stedet for mobilnummer, og her bliver koden sendt til den indtastede e-mail adresse.
Klik her for printvenlig vejledning
/Vejledninger 

Du behøver ikke at huske/gemme koden, idet du altid kan trykke på "Glemt adgangs-kode" og omgående få en ny tilsendt.

SENESTE NYT


Aarhus Søhistoriske Selskabs ordinære generalforsamling 2018

 
Tid: Torsdag den 22. november 2018
Sted: KlosterCaféen, Klostergade 37, Aarhus OBS: BEMÆRK ADRESSEN

Aftenens program:

Kl. 18.00: Caféen serverer en sildemad, efterfulgt af skipperlabskovs (buffet). Dertil 1 øl eller vand samt 1 snaps. Derefter er der kaffe. Prisen for mad inkl. 1 øl/vand og 1 snaps samt kaffe er180 kroner. Derudover kan øl, vand og snaps købes på stedet, enhedspris 20 kroner.
 
Bindende tilmelding og betaling til spisningen: senest 12. november www.aarhussoehistoriske.dk
eller til Jørgen Bargisen: mail: joergen@bargisen.dk - tlf. 21 69 95 56
 

Der er plads til 60 deltagere til spisning, så: Først til mølle…

 
Tilmelding til spisning er bindende, dvs., at såfremt man udebliver uden gyldig grund, forpligter man sig til at betale for mad og drikkevarer.
Efter spisningen, ca. kl. 1930, generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene: Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. På valg er: Jørgen Bargisen, Benno Markussen, Chri- stian Paaskesen samt Peter Trolle (revisor)
Fastsættelse af kontingent (Budget) Indkomne forslag (se nederst på denne side) Eventuelt
 
Efter generalforsamlingen holder Kaare Kristensen sit foredrag Danmarks største søhelt Peter Tordenskjold”. Peter Tordenskjold er helt bestemt Danmarks farverigeste søhelt, og hans egen- rådighed faldt ikke altid i kongens og kollegers smag. Vi følger hans liv fra opvækst til død og får naturligvis også en forklaring på talemåden Tordenskjolds soldater.
 
Vel mødt til en god aften i et godt Selskab
 

Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægternes § 13: Nuværende ordlyd:

I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder dets kapital og eventuelle ejendele i nævnte rækkeføl- ge Århus Bymuseum, Købstadsmuseet Den Gamle Byog/eller Handels– og Søfartsmuseet, Kronborg.
 

Foreslået ny ordlyd:

I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder dets kapital og eventuelle ejendele Aarhus Søfarts Mu- seum, Fonden JAKOB, Springeren Maritimt Oplevelsescenter, prioriteret i nævnte rækkefølge.
AARHUS SØHISTORISKE SELSKAB REGNSKAB 2016/2017
 
Aarhus Sohistoriske Selskab                       2016_2017 2016-2017 2015-2016
Resultatopgørelse                                        Resultat        Budget         Resultat
Indtægter
 
 
 
Øvrige indtægter

-14.850,00
 
1100 Firmakontingent -13.600,00 -14.000,00
1110 Medlemskontingent -53.550,00 -62.000,00
-47.949,99
 
1150 Sponsorater                                                                                                            -25,00
1155   Arrangementer Øvrige indtægter i alt
 
Udgifter
Donationer 2100 Fondenjakob
     
 
0,00
2105 Aarhus Søfarts Museum 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2110 Husleje   0,00  
2115 Kontingenter. abbonnementer   900,00 1.720,00
Direkte omk. 25.000,00 25.900,00 26.720,00
Øvrige omkostninger      
2210 Medlemsarrangementer Udflugter   6.000,00 1.847,00
2211 16 Samsøtur     -483,25
2212 Sea War Tur 2.226,00   1.066,00
2213 2016 Generalforsamling 1.849,85   0,00
2214 2015 Generalforsamling     220,70
2215 PR materiale   0,00
2216 17 Captains Dinner -316,00  
2217 17 Flensborgtur 1.746,40  
2218 17 Aalborgtur 1.925,00  
Øvrige omkostninger I alt 7.431.25 6.000.00 2.650.45
Administrationsomk.      
3100 EDB udgifter 8.117,74 8.000,00 7.047,73
3105 Møder   1.000,00 0,00
3110 Kontor omk. 1.153,00 1.250,00 1.281,87
3115 Gebyrer 370,00 350,00 313,00
3116 Nets 2.381,44 3.000,00 3.100,33
3117 Dankort- Mobilpay 502,82    
3120 Porto 6.037,65 7.000,00 6.529,85
3125 Logbogen 21.381,25 22.000,00 21.887,50
3150 Telefon, internet m.m.   500,00 0,00
3155 Gaver og blomster 420,00 1.000,00 900,00
3158 Mindre anskaffelser
3160 Diverse
 
148,00
  0,00
0,00
Administrationsomk. i alt 40.511,90 44.100,00 41.060,28
Udgifter i alt 72.943,15 76.000,00 70.430,73
4910 Overført resultat til Balance 5.793,15   7.605,74
Indtægter i alt                                                -67.150,00   -76.000,00          -62.824,99
 
 
   
Balance                                                                                                                                                                j
 
Aktiver
Bankindestående
5110 Bankkonto BS + DB 155116800317                 72.510,10                               73.152,65                                    I
Kontantbeholdning
5201 Kasse 1                                                                  164,40                                 1.240,00
 
5310 Medlemmer 3.350,00 4.425,00
5320 Andre
TIigodehavender i alt
 
3.350,00
 
4.425,00
Aktiver i alt 76.024,50 78.817,65
Passiver    
Egenkapital
6110 Skyldige poster
 
-3.000,00
 
0,00
6901 Årets resultat 5.793,15 7.605,74
6910 Egenkapital -78.817,65 -86.423,39
Egenkapital i alt -76.024,50 -78.817,65
Passiver i alt -76.024,50 -78.817,65
Tilgodehavender
 
 
Æ
Aarhus Soehistoriske Selskab | Forteledet 25 1. tv. | 8240 Risskov | Tlf.: +45 21699556 | aarhussoe@gmail.com